مراقبت روزانه از پوست

مراقبت اولیه : مراقبتهایی که همیشگی است و با هر ویژگی و در هر سنی برای پوست لازم است:

صبح: تمیز کردن پوست ←آماده سازی پوست جهت جذب : زیرا پوست شب تا صبح فعل و انفعالاتی را انجام می دهد که نیاز به تمیز شدن دارد.

 استفاده از کرم روز: پس از تمیز کردن و رسیدن به لایه نو نوبت به رطوبت رسانی و مراقبت می رسد.( کرمهای روز همگی مراقبتی و آبرسان هستند.)

شب: تمیز کردن پوست ← آماده سازی پوست جهت جذب: به دلیل آلودگیهایی که در طول روز روی پوست می نشینند همچنین آماده کردن پوست برای کرم شب.

 در طول شب که بدن و پوست در حال آرامش است بیشترین فرصت برای جذب انواع ویتامینها و مواد مورد نیاز را دارد.

 کرمهای شب ← همگی کرمهای تغذیه کننده هستند و مواد مغذی را به پوست می رسانند.


از چه تمیز کننده هایی استفاده کنیم؟


استفاده از تمیز کننده مناسب پوست بسیار مهم است به طور مثال پوستهای حساس به هیچ عنوان ازماسکها و

لایه بردارها نباید استفاده کنند و یا پوستهای چرب از شیر پاککن مخصوص این نوع پوست ها میتوانند استفاده کنند)

 استفاده از صابون و الکل را به عنوان تمیز کننده به طور کلی از برنامه مراقبت از پوستتان حذف کنید.حتی استفاده از صابون برای پوست بدن نیز مضر است.(چرا)

به طور کلی cleaners یا پاک کننده ها شامل موارد زیر میباشد که به ترتیب استفاده ذکر شده اند:

شیرپاک کن و موسهای پاک کننده : یک نوع حلال چربی است.